Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 22 Sayı: 2 Nisan 1988
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 22 Issue: 2 April 1988
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Etimesgut Bölgesinde 1987 Yılında İzole Edilen Shigella Serotipleri ve
Antibiyotik Dirençleri
Serotypes And Drug Resistance Patterns of Shigella Strains Isolated in Etimesgut,
Turkey in 1987
(883 defa görüntülendi)
89 - 94
Volkan KORTEN, Ali MERT, Kenan ÖVÜNÇ, Mehmet CEYHAN,
Suzan ACAR, Tuğba ULAŞ
 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhimurium ile Meydana Gelen Toplu Besin Zehirlenmesi
Food Poisoning Outbreak Caused by Salmonella Typhimurium (889 defa görüntülendi)
95 - 100
Fatma ULUTAN, Nedim SULTAN, Esin DAVUTOĞLU, Derya USTA 
[Özet ] [PDF ] 
 Vibro Cholerae EL-TOR Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of Susceptibility of Vibro Cholerae EL-TOR Strains to Various Antibiotics (931 defa görüntülendi)
101 - 104
Ayşe Willke, Dilek ARMAN, Cankat TOLUNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Klinik Örneklerden Üretilen Enterobacter'lerin Biyokimyasal Tip Tayini
Biochemical Typing of Enterobacters Isolated From Several Clinical Materials (887 defa görüntülendi)
105 - 112
İnci TUNCER, Kemal ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Yaş Grubundaki Olgularda Herpes Simplex Tip-2 Antikor Düzeylerinin
ELISA ve IFAT Yöntemleri ile Araştırılması
Investigation of Herpes Simplex Virus Type-2 Antibody Levels by Using
ELISA and IFAT in Sera From Various Age Groups
(887 defa görüntülendi)
113 - 119
Sabri GÜNGÖR, Ömer KOCABEYOĞLU, Hüseyin GÜN, Ekrem YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Servikal Chlamydia Trachomatis İnfeksiyonunda Tetracycline Tedavisinin Önemi:
Servikal Sinirlerle Kontrol
The Importance of Tetracycline Treatment on Cervical Chlamydia Trachomatis
Infection the Control with Cervial Smears
(870 defa görüntülendi)
120 - 125
Şayeste DEMİREZEN, Meral ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Fulminant Meningokoksemia (İki Olgu Nedeniyle)
Fulminant Meningokoksemia (872 defa görüntülendi)
126 - 131
Gültekin SÜLEYMANLAR, Latife MAMIKOĞLU, Gülşen YAKUPOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Brucellosis Benzeri Semptomları Olan Hastaların Serumlarında B. Abortus, Canis ve
C. Burnetti Antikor Düzeylerinin Gösterilmesi
Demonstration of Antibody Levels to B. Abortus, B. Canis and C. Burnetti in Sera
of Patients with Brusellosis Like Symptoms
(918 defa görüntülendi)
132 - 141
F. KÖKSAL, E. AKAN, L. BAŞLAMIŞLI, S. DİKER, S. YİĞİT, K. ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ürtiker ve Anjinörotik Ödemli 355 Hastanın On Grup Antijene Karşı Erken ve
Geç Deri Reaksiyonlarının Analizi
Analysis of Immediate and Delayed Skin Reactions Against Ten Group of Antigens in
355 Patients with Urticaria and Angioneurotic Edema
(863 defa görüntülendi)
142 - 163
Rasim CİCİOĞLU, Sabahattin PAYZIN, Aynur YAKAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Gecekondu Bölgelerinde Kuyu Sularının Mikrobiyolojik İncelenmesi
Microbiological Analysis of Well Water Samples in Ankara's Rural Areas (856 defa görüntülendi)
164 - 171
Nuran YULUĞ, Ayşin TUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Reprodüktif İmmünoloji
Reproductive Immunology (916 defa görüntülendi)
172 - 182
Ekrem GÜLMEZOĞLU, A. Metin GÜLMEZOĞLU, Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)183 - 185