Türkçe       English
Untitled Document


Sahibi
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Adına Dernek Başkanı
Prof. Dr. A. Gülşen HASÇELİK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü & Editör
Prof. Dr. Özgen ESER*

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK*
Prof. Dr. Burçin ŞENER*
Prof. Dr. Mustafa Alper ERGİN**
Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI*
Prof. Dr. Özgen ESER*
Prof. Dr. Gülay AKARSU***
Prof. Dr. Ayşe KALKANCI****
Prof. Dr. Nilay ÇÖPLÜ*****
Prof. Dr. Ayça Arzu SAYINER******

Hacettepe Üniversitesi *Tıp Fakültesi, **Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
****Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, *****Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, ******Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi