Türkçe       English
Untitled Document


Sahibi
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Adına Dernek Başkanı
Prof. Dr. A. Gülşen HASÇELİK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü & Editör
Prof. Dr. Özgen ESER*

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK*
Prof. Dr. Burçin ŞENER*
Prof. Dr. Mustafa Alper ERGİN**
Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI*
Prof. Dr. Özgen ESER*
Prof. Dr. Fazıl Alper TEKELİ***
Prof. Dr. G. İştar DOLAPÇI***
Prof. Dr. Koray ERGÜNAY*
Prof. Dr. Gülay AKARSU***

Hacettepe Üniversitesi *Tıp Fakültesi, **Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; ***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi